hrykone.info Hry koně, hry s koňmi, koňské hry online

hrykone.info
Title: Hry koně, hry s koňmi, koňské hry online
Keywords:
Description: Hry koně, hry s koňmi, koňské hry online Hry koně, hry s koňmi, koňské hry online 1001 her pro dívky a barbie. GIF obrázky koně Vytvo?eno: 18.02.2013 | Napsala: Jitka Posledních pár měsíc? jsem byla
hrykone.info is ranked 17157285 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,931. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. hrykone.info has 43% seo score.

hrykone.info Information

Website / Domain: hrykone.info
Website IP Address: 46.28.105.33
Domain DNS Server: ns.wedos.com,ns.wedos.net,ns.wedos.cz,ns.wedos.eu

hrykone.info Rank

Alexa Rank: 17157285
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

hrykone.info Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,931
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue $569
Yearly Revenue: $6,931
Daily Unique Visitors 1,747
Monthly Unique Visitors: 52,410
Yearly Unique Visitors: 637,655

hrykone.info WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 04 Aug 2016 05:33:04 GMT
Server Apache

hrykone.info Keywords accounting

Keyword Count Percentage

hrykone.info Traffic Sources Chart

hrykone.info Similar Website

Domain Site Title

hrykone.info Alexa Rank History Chart

hrykone.info aleax

hrykone.info Html To Plain Text

Hry koně, hry s koňmi, koňské hry online Hry koně, hry s koňmi, koňské hry online 1001 her pro dívky a barbie. GIF obrázky koně Vytvo?eno: 18.02.2013 | Napsala: Jitka Posledních pár měsíc? jsem byla docela zaneprázdněná, tak?e zde nic kloudného nep?ibylo. Ona ani nebyla p?íle?itost, proto?e najít novou online hru s koňmi je témě? nemo?né. Kdybyste měli tip na nějakou, podělte se v diskuzi. Ka?dopádně bych Vám ráda p?edstavila sekci GIF, kde budou animované obrázky koní. Ty men?í se skvěle hodí jako avatar na fóra. Mějte chvilku trpělivost, ne? se v?echny na?tou :-). Pokud se Vám líbí gify, nav?tivte portál http://lememe.cz/. Ale pozor, některé obrázky jsou tam mírně hanbaté, ale ?ádny extrém. A je?tě otázka, mám p?idávat dal?í gify koní? (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? Kovbojská hra z divokého západu Vytvo?eno: 01.10.2012 | Napsala: Jitka V herní novince The Most Wanted Bandito se ocitnete v roli neohro?eného bandity, ktery na svém koni p?epadává obchodní vozy. V ka?dém kole musíte v?z nejprve dojet a to znamená prost?ílet si cestu p?eká?kami a jeho ochrankou. Hra má velmi pěknou kreslenou grafiku a supr uklidňující hudbu v kovbojském stylu. S ka?dym vítěstvím bude r?st odměna vypsaná za va?i hlavu. Aby Vám p?epadávání ?lo od ruky, m??ete si za nasbírané penízky vylep?ovat po?et náboj?, ?ivot?, ?těstí, rychlost p?ebíjení, atd. Prost?ílej si cestu k bohatsví (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? Hra draw my thing Vytvo?eno: 21.04.2012 | Napsala: Jitka Draw my thing je online hra pro více hrá??, do které jsem se posledních pár dní úplně zamilovala. Vychází ze známé spole?enská kratochvíle, kdy jeden ?loví?ek kreslí a ostatní hádají, co se na obrázku nachází. Samoz?ejmě má na kresbu pouze pár desítek sekund, tak?e o nep?ehledné a nic ne?íkající vytvory není nouze. Na za?átku ka?dého kola dostanete na vyběr ze 3 slov, jen? m??ete nakreslit. Kreslíte 50 sekund. Pokud někdo uhádne, získáváte 2 body a on 3. Postupně se ka?dy vyst?ídá. Hru si m??ete zahrát online na stránkách omgpop. Proto?e je kompletně v angli?tině, tak p?i hrání pou?ívám google translator. Po z?ízení ú?tu m??ete levelovat, získávat odměny, medaile a dal?í bonusy. Jak to vypadá v akci? Namaluj a ostatní hádají (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? Poskládej obrázek koně hry Vytvo?eno: 20.04.2012 | Napsala: Jitka Dob?e si pamatuji na dobu, kdy jsem si ve vlaku krátila ?as skládáním logickych her s obrázkem, ktery byl slo?en z pravidelnych ?tverc? a tyto ?tverce bylo mo?no posouvat pouze o jednu pozici a to vertikálně nebo horizontálně. Online podoba této skláda?ky nabízí 6 nádhernych obrázk? koní v p?írodě. Nejvíce se mi líbil k?ň v mo?i (obrázek ?íslo 6) a bíly k?ň v lu?ní trávě. Skláda?ka koně hry (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? Hra o koních pro dívky Vytvo?eno: 07.04.2012 | Napsala: Jitka Také má? tak ráda obrázky cválajících koní na plá?i u mo?e? Nová hra o koních pro dívky je zasazena p?esně do této romantické scenérie. K?ň Clemmy volně pobíhá a tvym úkolem je mu pomoci p?ekonat p?eká?ky (d?evěné zátarasy, barely). Vesměs se jedná o klasickou závodní skáka?ku, kde sta?í v?asně ma?kat mezerník. Grafika je na obstojné úrovni a pohyb koně krásně zpracován. Super hra pro dívky s koňmi (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? Pomoc :-) Vytvo?eno: 07.04.2012 | Napsala: Jitka 1, Proto?e se mi zdá, ?e tenhle blog o koních docela stagnuje, ráda bych se Vás zeptala na mo?ná vylep?ení. Co Vám tu chybí, vadí? Napi?te prosím do diskuze. 2, Pokud máte web tématicky blízky koním, rádi vyměníme odkaz. 3, Stále hledáme pisálky pro tento blog. Máte zájem? Napi?te! 4, Vysledky ankety: Jeli jste někdy na koni? 93 % odpovědělo ano, 7 % ne. Celkovy po?et hlas? 234. Docela p?ekvapivé vysledky :-). Máte nápad na dal?í anketu? Komentá?e ? Závodní den na dostihovém oválu Vytvo?eno: 04.04.2012 | Napsala: Jitka Raceday (Závodní den) je parádní online hra s koňmi. Je to takovy simulátor z pohledu ?okeje, ktery se musí starat o chod stáje. Ve h?e koně nakupujete, trénujete, vyhráváte s nimi ceny a nakonec je m??ete prodat a nakoupit nového h?ebce. V obchodě si m??ete nakupovat doping. Ten první je na zvět?ení síly, druhy na rychlost a u t?etího je napsáno ?neznámy efekt“. Bohu?el jsem tuto koní hru nehrála tak dlouho, abych zjistila, co tato polo?ka doopravdy umí. Závody koní hry (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? Létající k?ň Vytvo?eno: 18.03.2012 | Napsala: Jitka Létající k?ň je pohádkově krásná hra, ve které ?ídíte ok?ídleného Pegase. Cílem je nasbírat největ?í po?et bod? (balónk?). Na své cestě se musíte vyhnout p?eká?kám (?arodějnice, letadla a ptáci). Hra obsahuje 3 herní kola, ka?dé situováno do jiného prost?edí (během dne, p?i západu slunce a po p?lnoci). Pro postup do dal?ího kola je pot?eba nasbírat 500 bod?. Na za?átku máte pouze 3 ?ivoty. Na Flying Horse se mi stra?ně moc líbí ovládání koně, kdy pro let vzh?ru není pot?eba zběsile dr?et ?ipku nahoru, ale pouze lehce vyrovnávat. Nejlep?í je letět na st?edu a odtud pohotově sbírat barevné balónky Super hra pro dívky s koňmi (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? Horse Rancher Vytvo?eno: 03.03.2012 | Napsala: Jitka Tak tohle je klasická závodní hra s koňmi, která docela ujde. Grafika je pr?měrná, hratelnost rovně? tak. Ve vysledku silná kombinace na pár desítek minut. Horse Rancher p?edstavuje úspě?nou simulaci koňské stáje. Jako ?editelka farmy se musíte postarat o bezproblémovy chod. Na za?átku hry nakoupíte koně a dostatek krmiva. Pokud s ním nebudete spokojeni, v?dy se dá prodat. Samotná závodní ?ást se odehrává na zeleném dostihovém oválu, kde trénuje nebo soupe?íte s ostatními koni a to za zajímavou finan?ní odměnu. Online hra na farmě (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? Lisa a Bandita Vytvo?eno: 23.02.2012 | Napsala: Jitka Lisa a Banditaje po dlouhé době docela kvalitní koňská hra. V sedle koně si vyjedete na malebnou projí??ku plnou p?eká?ek. Sice to není parkurové skákání, ale i tak je to sranda. Ovládání ?ipkami + mezerník. Lisa a její k?ň Bandita (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? Dream Pony Vytvo?eno: 13.02.2012 | Napsala: Jitka Máte rádi obrázky koní? A co teprve omalovánky s koňmi :-)? Nedávno jsem objevila na zahrani?ním webu jednu parádní omalovánku s poníkem. Jmenuje se Dream Pony a pochází od tv?rc? her Girl Games Club. Ne?ekejte v?ak hodiny zábavy. Je to klika?ka na pár minut. V jednoduchém editoru m??ete poníkovi nadefinovat konkrétní vzhled. Za?něte s barvou těla, h?ívy a posléze doplně look o nejr?zněj?í doplňky, tetování a dekora?ní p?edměty. M?j obrázek koně (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? Co je na obrázku za koně Vytvo?eno: 08.02.2012 | Napsala: Jitka Dal?í novinka, kterou bych Vám ráda p?edstavila, je uhádni plemeno koně podle obrázku. Pro první kolo jsem zvolila nejkrásněj?ího koně pod sluncem, alespoň podle moje názoru :-). Pokud pot?ebujete nápovědu, tak se jedná o velmi staré plemeno. P?izp?sobení r?znym klimat?m mu nedělá sebemen?í problém. Skvěle se uplatňuje v dostizích a na parkuru. Znáte plemeno koně na obrázku? Napi?te ho tedy do komentá?? :-). Komentá?e ? Horse Jumping 3D Vytvo?eno: 08.02.2012 | Napsala: Jitka Kone?ně se mi po?těstilo narazit na parádní online hru s koňmi, která je ve 3D. Horse Jumping 3D se to?í okolo parkurového jezdění na koních. Grafika je naprosto famózní a hudbu ujde. V za?átcích se v ?ádném p?ípadě nenechte odradit obtí?ností. Chce to prostě gryf. Pro postup do dal?í ?ástí hry je pot?eba zdolat nudny tutoriál. Ka?dy skok musíte vhodně na?asovat. Pokud ho provedete bezchybně, dostanete hodně bod?. Proto se p?ed ka?dou p?eká?kou nachází maly svítící ?tverec. Kdy? jste s koníkem ve správné vzdálenosti, zezelená. Snad Vás bude hra bavit :-). Krásny sport (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? Koní hra s indiánem a jeho divokym koněm Vytvo?eno: 05.02.2012 | Napsala: Jitka Zatímco v?erej?í oblíka?ka byla p?edev?ím ur?ena pro dívky, dne?ní koní hra potě?í kluky. Nebojácny Indián a jeho věrny k?ň Jhansis musí procválat nap?í? nep?átelskym terénem. P?i jízdě na koni se vyhybejte p?eká?kám nebo je p?eskakujte. Zlaté mince sbírejte. V okam?iku, kdy získáte me?, za?něte pou?ívat i ?ipky doleva a doprava. Cílem hry je zni?it britskou armádu a zachránit indiánskou vesnici. Skáka?ka s koněm (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? Oblíka?ka na koním ran?i Vytvo?eno: 05.02.2012 | Napsala: Jitka Nová a docela ?ádaná kategorie online her je tady! Tzv. oblíka?ky se nejvíce proslavily v souvislosti s barbie tématikou. Nám se v?ak poda?ilo najít i několik oblíka?ek, ve kterych se nachází koně nebo poníci. Pokud se mezi pravidelnymi náv?těvníky blogu hrykone.info nachází i nějací kluci, jistě omluví tuto vylo?eně hol?i?í hru :-). Takhle vypadá m?j ?vytvor“ (outfit) pro Janu. Sna?ila jsem se vybrat jednoduché indiánské oble?ení a to v nevyraznych barvách. Je p?ece na ran?i :-). Hol?i?í hra oblíka?ka (Pokra?ování textu…) Komentá?e ? ? Star?í hry Anketa Jeli jste někdy na koni? Ano Ne Zobrazit vysledky Loading ... Online hry Asistentka na farmě Najdi 3 rozdíly Horse Jumping 3D Kovboj na divokém západě Bibi Charger Escape Jump off Jumpo Rama Koně a poníci Koňské dostihy Koňsky závod K?ň ?imon Ledové království Mo?sky závod Nekone?ná cesta Oblíka?ka Ohnivy drak Online pexeso Omalovánka jednoro?ec Pexeso Howrse Závodní dostihy Koně farma hry Létající Pegas Horse jumping Logická skáka?ka Nakrmte koně Hra o koních Oblíka?ka pro dívky Indián na koni Puzzle s koňmi P?íběh poníka Lisa a Bandita Nicki kovbojka Závodní hra Létající k?ň Koňská farma Omalovánka s poníkem Dostihovy k?ň Horse jumping 2 Jumporama 2 Pexeso s koníkem Popelka Projí??ka na koni Sim Stables Skáka?ka Zpívající koně Logická skláda?ka Hry bez koní Theme hotel Farm frenzy 3 Velrybí rodinka Doporu?ujeme Nové hry na e-mail P?ihlaste se k odběru novinek. Získáte p?ístup k novym hrám. Leave Blank:Do Not Change: Your email: úvod Vítejte na herním webu hrykone.info. Máme zde velké mno?ství online her, obrázk?, ale i film? s tématikou koní. V?e samoz?ejmě zdarma! Vyměna odkaz? Máte sv?j blog, stránky o koních? Rádi vyměníme odkazy :-). Pokra?ujte zde. O koních Novinky Diskuze Filmy o koních PC hry Online hry Omalovánky koně Oblíka?ky Novinky GIF obrázky koně Kovbojská hra z divokého západu Hra draw my thing Poskládej obrázek koně hry Hra o koních pro dívky Podobné Novinky pro měsíc duben Parádní filmy s koňmi Farm Frenzy 3 – Online hra se zví?aty Dobrodru?ny p?íběh s poníkem Howrse hra Zásady

hrykone.info Whois

Domain Name: HRYKONE.INFO
Domain ID: D27793144-LRMS
WHOIS Server:
Referral URL: http://subreg.cz
Updated Date: 2016-02-17T11:29:10Z
Creation Date: 2009-02-17T09:05:15Z
Registry Expiry Date: 2017-02-17T09:05:15Z
Sponsoring Registrar: Gransy s.r.o. d/b/a subreg.cz
Sponsoring Registrar IANA ID: 1505
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Registrant ID: sub_08686_045021
Registrant Name: Petr Ripa
Registrant Organization:
Registrant Street: Kostelni
Registrant City: Ostrava
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 700 30
Registrant Country: CZ
Registrant Phone: +420.606955483
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: nemamto@centrum.cz
Admin ID: sub_08686_045021
Admin Name: Petr Ripa
Admin Organization:
Admin Street: Kostelni
Admin City: Ostrava
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 700 30
Admin Country: CZ
Admin Phone: +420.606955483
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: nemamto@centrum.cz
Tech ID: sub_08686_045021
Tech Name: Petr Ripa
Tech Organization:
Tech Street: Kostelni
Tech City: Ostrava
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 700 30
Tech Country: CZ
Tech Phone: +420.606955483
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: nemamto@centrum.cz
Billing ID: sub_08686_045021
Billing Name: Petr Ripa
Billing Organization:
Billing Street: Kostelni
Billing City: Ostrava
Billing State/Province:
Billing Postal Code: 700 30
Billing Country: CZ
Billing Phone: +420.606955483
Billing Phone Ext:
Billing Fax:
Billing Fax Ext:
Billing Email: nemamto@centrum.cz
Name Server: NS.WEDOS.NET
Name Server: NS.WEDOS.EU
Name Server: NS.WEDOS.CZ
Name Server: NS.WEDOS.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2016-06-02T01:02:57Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Access to AFILIAS WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Afilias registry database. The data in this record is provided by Afilias Limited for informational purposes only, and Afilias does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Afilias reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy